Fotowoltaika

Rozłączniki dla Fotowoltaiki (obwody DC)

Rosnące zapotrzebowanie dla rozłączników prądu stałego dla systemów napędzanych energią słoneczną skłoniło firmę Kraus & Naimer to wprowadzenia nowej linii rozłączników przeznaczonych dla tej szczególnej aplikacji DC. Niezawodne wyłączniki główne firmy Kraus & Naimer zapewniają bezpieczną pracę.

Z możliwością pracy pod obciążeniem 16 do 64 amper i napięciem od 80 do 1000 wolt z kategorią użytkowania DC-21B lub DC-22A łączniki te znajdą zastosowanie w większości aplikacji dla Fotowoltaika.

Dostępne w całkowicie nieprzewodzącej obudowie z opcjonalnym czerwono/żółtym lub szaro/czarnym pokrętłem z możliwością blokady wraz ze stopniem ochrony do IP66/67 łączniki mogą zostać użyte w nawet najbardziej odpornym środowisku.

Aby uzupełnić tą serię łączników pełna oferta łączników dla prądu przemiennego są również dostępne w całkowicie nieprzewodzącej obudowie. To pozwala zleceniodawcy spełnienie wszystkich wymogów dla rozłączników dzięki jednemu dostawcy.


fb Katalog: Rozłączniki dla Fotowoltaika